odwołanie testamentu

Serwis znalezionych fraz

Wysokie obcasy

Temat: dwa testamenty
...w całości pismem ręcznym, podpisany przez niego oraz opatrzony datą. Co do zasady, jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu. Skutki prawne odwołania testamentu i odwołania testamentu odwołującego testament następują z chwilą otwarcia spadku, z tym że odwołanie testamentu odwołującego nie przywraca skuteczności testamentu pierwotnie odwołanego. (zob. postanowienie SN z 8.1.2002 r., I CKN 482/00, OSNC Nr 10/2002, poz. 129 oraz postanowienie SN z 22.1.1974 r., III CRN 326/73, OSNC Nr 11/1974, poz. 199).
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=291Temat: Przebaczenie po wydziedziczeniu
...prawa do zachowku (art. 1008 kc), nadal zaś pozostaje w mocy objęte wydziedziczeniem wyłączenie od spadkobrania, ustawa bowiem normuje skutki przebaczenia tylko w zakresie wydziedziczenia określonego w art. 1008 kc, tj. w zakresie jedynie zachowania prawa do zachowku. Przebaczenie to (z art. 1010 kc) nie dotyczy objętego wydziedziczeniem wyłączenia od dziedziczenia. Wyłączenie od dziedziczenia może utracić moc tylko przez stosowną zmianę lub odwołanie testamentu, a zatem tylko przez testament, w tym więc zakresie samo przebaczenie poza testamentem nie będzie wystarczające. Z powyższych względów należało udzielić odpowiedzi jak w uchwale.
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=130


Temat: testament i wykluczenie
...do czynności prawnych, czyli osoba pełnoletnia (albo młodsza w związku małżeńskim) nie ograniczona sądownie co do zdolności prawnej). Testament należy sporządzić osobiście, nie można go sporządzić przez przedstawiciela czy pełnomocnika. Testament można sporządzić jedynie w określonej przez prawo formie – warto tu dodać, że nieważny będzie testament w postaci wydruku z komputera podpisanego przez spadkodawcę. Odwołanie testamentu może nastąpić w następujący sposób: spadkodawca sporządzi nowy testament, a jeżeli nie zaznaczy w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu; spadkodawca w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność; spadkodawca dokona w testamencie zmian, z...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=29002